We welcome new team members – Ladan Amiri, Camilla Drott och Emma Jansson

Ladan Amiri arbetade senast på Episurf Medical där hon har varit kvalitet- och regulatorisk chef sedan 2015. Hon har mer än 20 års erfarenhet inom medicinteknik och har arbetat med bl.a. produktutveckling, riskhantering och kvalitetssäkring samt globala regulatoriska frågor. Ladan har också arbetat på företag som RaySearch Laboratories, St. Jude Medical, Maquet och Siemens. Hon har en MSc. i teknisk fysik och elektroteknik från Linköpings Tekniska Högskola.

 

Camilla Drott lämnar Intertek Semko, ett anmält organ, där hon har varit revisor för medicintekniska företag (MDD och ISO 13485). Tidigare har hon också arbetet på bl.a. Gambro med QA samt arbetat som konsult för två olika företag, NNE Pharmaplan och Technogarden. Camilla är civilingenjör med inriktning på kvalitetssystem.

 

Emma Jansson kommer närmast från Etteplan där hon arbetade som kvalitetschef men hon har också erfarenhet från bl.a. utveckling av medicintekniska produkter, främst inom mjukvara, test och kvalitetssäkring. Hon har också arbetat som revisionsledare av ledningssystem på Intertek och utförde revisioner mot ISO 9001, ISO 13485 och MDD. Andra exempel på företag hon har arbetat på är St Jude Medical och Maquet. Emma har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik.