Swedish Medtech Summit 2023

QAdvis är så klart representerade på höstens Swedish Medtech Summit den 21 november i Stockholm. Kom och prata med våra konsulter Ladan Amiri och Krishnadev Moothandassery Ramdevan.

Konferensen kommer ge en belysning av hur vården– och omsorgen håller på att utvecklas och hur stor betydelse de nya teknikerna kommer ha i framtiden.

Som konsultföretag inom Medtech och med fokus på bland annat cybersäkerhet, mjukvara och klinisk utvärdering vill vi ta del av det som händer och de utmaningar som industrin och sjukvården står inför. Med vår kompetens och förståelse av komplexiteten kan vi på ett effektivt sätt bidra med den regulatoriska analysen och hjälpa till att identifiera vilka aktiviteter som behövs för CE-märkning av medicintekniska produkter. Inte minst med avseende på kraven för egentillverkning som med MDR 2017/745 och IVDR 2017/746 är tydligare reglerat.

Kontakta oss om du vill veta mer info@qadvis.com